Obiective

Objectives

Noutati
News

Implementare

Implementation

Consortiul

Consortium

Dezvoltatori

Project developers

Diseminari

Disseminations

Plan de activitate

Activity plan

Rezultate etapa

RESULTS

Management

Management

Contact


 

New Innovative System for Radiation Safety of Patients Investigated by Radiological Imaging Methods, based on Smart Cards and PKI Infrastructures

SRSPIRIM-    Nr. 187/2012Ultima actualizare 01.11.2016,


                                                                                       NOUTATI


NOUL PLAN DE ACTIVITATE                                                               REZULTATE ETAPA IV        

Autoritatea Contractanta: UEFISCDI

UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR, A CERCETARII DEZVOLTARII SI INOVARII

Denumirea Programului din PN II: PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE, PCCA Tip 2        Acest proiect este axat pe securitate si siguranța personală,  fiind încadrat  în obiectivul  major al Programului de  Parteneriate PN II,  Subprogramul Proiecte de Colaborare şi Cercetare Aplicativă.   Obiectivul principal este reprezentat de stimularea parteneriatelor între universități și întreprinderi integratoare   pentru obținerea de rezultate concrete în principalele domenii ale programului. Proiectul se găsește în activitățile eligibile ale ariei de cercetare 7, "Materiale, procese și produse inovative". Prin obiectivele sale detaliate,  proiectul SRSPIRIM aparține  direcției  1 de cercetare, "Tehnologii nucleare" și  se încadrează   în tema de cercetare: 7.4.5. "Siguranță și securitate nucleară, radioecologie şi radioprotecţie".
        Proiectul este  realizat de un consorțiu format din: Coordonatorul  de proiect - Universitatea „Politehnica” din Bucuresti (CO), Partenerul  nr. 1 - CERTSIGN SA (P1),  Partnerul  nr. 2 - Spitalul Universitar de Urgenta  Militar Central "Carol Davila" (P2). Primii doi membri ai consorțiului au o vastă experiență în dezvoltarea sistemelor de software și în special în sistemele bazate pe smartcarduri, atât din punct de vedere al aplicaţiilor şi  implementării lor,  cât și din punct de vedere al părţii  științifice și de cercetare. Al treilea membru reprezintă o  autoritate recunoscută în  domeniul medical aplicativ şi de cercetare.


        This project is focused on personal safety and security, being marked in the major scope of Partnerships Program, Collaborative Applied Research Projects Subprogram. The main objective is represented by the stimulation of partnerships between universities and integration enterprises for obtaining concrete results in the main fields. The project is found in the eligible activities of researching field 7, “Materials, processes and innovative products”. Through its main objectives,  the SRSPIRIM project belongs to research direction 1, “Nuclear technologies”, and focuses o the research theme: 7.4.5. “Nuclear safety and security, radioecology and radioprotection”.
 
        The project is conducted by a consortium consisting of: Project Coordinator – Politehnica University of Bucharest (CO), Partner no. 1 – CERTSIGN SA (P1), Partner no.2 –Central Military Hospital Emergency University "Carol Davila" (P2). First two consortium members have an extensive experience in the software systems development and in particular in smartcards based systems, both the in terms of the application and implementation side, as well as the scientific and research side. The third member is a recognized authority on applied and research medical field.